Η εφαρμογή παρέχεται σε :

- πιστοποιημένους φωτογράφους

- πολίτες

 

Πώς αξιοποιούνται τα ψηφιακά αρχεία ?

Από Φορείς του Δημόσιου Τομέα όταν η διεκπεραίωση

υποθέσεων απαιτεί προσκόμηση 

φωτογραφίας και οπτική απεικόνηση ιδιόχειρης

υπογραφής. π.χ. έκδοση / ανανέωση διπλωμάτων

οδήγησης, έκδοση αστυνομικών και φοιτητικών

ταυτοτήτων, διαβατηρίων κ.α

 

για επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

στο 2109597610

 

myphoto.gov.gr